Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
dofinansowania do ciepła z OZE
2013-07-19 08:54:57

W Wielkiej Brytanii będzie dofinansowania do ciepła z OZE przekazywanego przez pompy ciepła

 
Greg Baker, brytyjski Minister ds. Energii i Klimatu potwierdził wprowadzenie systemu dofinansowania dla gospodarstw domowych do ciepła wytwarzanego ze źródeł odnawialnych (Renewable Heating Incentive, RHI). Dzięki temu gospodarstwa domowe będą mogły otrzymywać setki funtów rocznie za ciepło wytworzone przez pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły na biomasę.
Poziomy taryfowe dofinansowania w systemie Feed In Tariff zostały ustalone na 7,3p/kWh (ok. 37 gr/kWh) dla powietrznych pomp ciepła, 18,8p/kWh (ok. 94 gr/kWh) dla gruntowych pomp ciepła, 12,2p/kWh ( ok. 61 gr/kWh) dla kotłów na biomasę i 19,2p/kWh (ok. 96 gr/kWh) dla kolektorów słonecznych. Wypłaty będą realizowane co kwartał przez 7 lat. Taryfy zostały ustalone na poziomie, który odzwierciedla przewidywany koszt wytwarzania ciepła przez 20 lat. Konsumenci, którzy zdecydują się na system pomiarowy i monitoring mogą liczyć dodatkowo na dopłaty w wysokości 230 funtów w przypadku pomp ciepła i 200 funtów w przypadku kotłów na biomasę.

Nowa forma wsparcia została stworzona przede wszystkim w celu promowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w domach. Ponadto ma za zadanie dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, pomoc w osiągnięciu krajowych celów w zakresie OZE, oraz pozwolić zaoszczędzić mieszkańcom pieniądze za rachunki. Program wsparcia RHI jest pierwszym takim systemem na świecie, w sektorze przemysłowym istnieje już od 2011 roku.

PORT PC jest przekonana, że wdrożony w Wielkiej Brytanii program dofinansowań wyraźnie wpłynie na ukształtowanie brytyjskiego rynku w przyszłości. Kolejnym krokiem powinno być wyszkolenie wielu dobrych wykwalifikowanych instalatorów oraz wprowadzanie na rynek najlepszej jakości produktów przez wspierających producentów.
W aktualnym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii polskiego Ministerstwa Gospodarki przewidziane jest zastosowanie dopłat do produkowanej energii odnawialnej ale tylko dla technologii produkujących energię elektryczną z OZE. Dopłata do produkcji ciepła z OZE, w przeciwieństwie do rozwiązań brytyjskich nie jest wzięta w ogóle pod uwagę.

Zgodnie z decyzją C(2013) 1082 Komisji Europejskiej z 1 marca 2013, zastosowanie pomp ciepła zarówno korzystających z energii z OZE zgromadzonej w gruncie czy w powietrze pozwoli uzyskać znaczne ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Przykładowe porównanie ilości OZE z różnych źródeł odnawialnych w polskich warunkach przy porównywalnym poziomie inwestycji pokazane jest na rys. 1 (odnosząc do ilości OZE ze sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda) i rys. 2 (odnosząc do ilości OZE ze do sprężarkowej pompy ciepła solanka/woda).
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła






# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4080
Odwiedziny ogółem: 1706690