Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
IEO: Polacy chcą produkować energię
2013-07-11 08:54:14

 
Aż 45 proc. Polaków chce instalować w swoich domach mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii – to wynik najnowszych badań zawartych w mapie drogowej dla energetyki prosumenckiej, opracowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) na zlecenie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). Rynek mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii jest szacowany obecnie na 4,5 mld złotych, a do 2020 r. może się zwiększyć nawet sześciokrotnie.

Według IEO, do tej pory już 223 tysiące Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, mikrobiogazownie czy domowe systemy fotowoltaiczne). Rynek mikroinstalacji jest dzisiaj wart 4,5 mld zł, a w 2020 r. przy realizacji zapisów rządowego planu działania w zakresie OZE może wynieść 26,5 mld zł. Inwestycje w przydomowe mikroźródła tylko do produkcji energii elektrycznej wyniosłyby 12 mld zł i dałyby 1,9 GW nowych mocy - tyle, ile największe planowane obecnie w Polsce bloki na węgiel w Elektrowni Opole, których realizacja została wstrzymana z przyczyn ekonomicznych.

Jak wynika z badania TNS OBOP, przeprowadzonego na zlecenie IEO – polskie społeczeństwo chce korzystać

z odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanych inwestycjami w tym sektorze jest 45 proc. badanych, a 21 proc. chce sfinalizować inwestycje w przydomowe, odnawialne źródła energii w ciągu maksymalnie 2 lat. Polacy szczególnie zainteresowani są pozyskiwaniem energii ze słońca – na ten rodzaj energii wskazało 31 proc. ankietowanych.

Prosument, czyli aktywny konsument wytwarzający energię w mikroinstalacjach, już wkrótce będzie mógł sprzedawać nadwyżkę produkowanej energii elektrycznej do sieci. Mapa drogowa „Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020” analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach gospodarczych, społecznych i ekologicznych wynikających z upowszechnienia energetyki prosumenckiej. Dzięki inwestycjom gospodarstw domowych liczba prosumentów do 2020 roku mogłaby wzrosnąć do 2,5 mln, a towarzyszyłoby jej powstanie 54 tys. zielonych miejsc pracy, w tym 15 tys. w sektorze produkcji urządzeń.

Przygotowywana nowelizacja prawa energetycznego tzw. „mały trójpak”, który częściowo znosi prawne i biurokratyczne bariery dla inwestujących w mikroinstalacje, został skierowany do Senatu. To dobrze, że Sejm postanowił zwolnić prosumentów z opłaty przyłączeniowej oraz pozwolenia na budowę mikroinstalacji – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes ZP FEO. Najnowsza autopoprawka Rządu dodatkowo uwzględniła ważny element zwolnienia prosumentów będących osobami fizycznymi z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem także z wynikających z tego obciążeń prawno-administracyjnych). Był to także jeden z podstawowych postulatów ZP FEO. Natomiast nieoczekiwane obniżenie w ww. autopoprawce o 20 proc. ceny za energię wprowadzaną do sieci dla przydomowych mikroinstalacji OZE nie ma uzasadnienia w świetle dyrektywy o promocji odnawialnych źródeł energii. Przez potencjalnych adresatów zapisu będzie to odebrane jako potwierdzenie przez ustawodawcę nierównego traktowania osób fizycznych - właścicieli przydomowych mikroinstalacji i firm-właścicieli większych instalacji, sprzedających energię do sieci po 100 proc. ceny z ubiegłego roku
(a nie po 80 proc. ceny, jak proponuje się osobom fizycznymi) oraz dodatkowo otrzymujących przychody ze sprzedaży „zielonych certyfikatów”, także za energię zużywaną na potrzeby własne – twierdzi Grzegorz Wiśniewski.

Skutki dzisiejszych decyzji w sprawie odnawialnych źródeł energii będą odczuwalne przez kilkadziesiąt lat. Najwyższy czas uruchomić potencjał drzemiący w mikroinstalacjach OZE i uchwalić ustawę w kształcie, który zapewni rozwój energetyki prosumenckiej – komentuje prof. Maciej Nowicki. W Europie Zachodniej taka polityka przynosi wymierne efekty.

W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu programu stałych taryf dla prosumentów w 2009 r., liczba mikroinstalacji wzrosła
z 98 tys. w 2008 r. do 358,3 tys. w 2012 r. Łączna moc brytyjskich mikroinstalacji już obecnie wynosi 1,66 GW.

Publikacja raportu zbiega się z pracami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad programem „Prosument”, którego budżet wyniesie prawdopodobnie 600 mln złotych przeznaczonych na wsparcie inwestycji prosumenckich w latach 2014-2018.

 
Źródło: www.cire.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4073
Odwiedziny ogółem: 1706683