Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Nowe unijne regulacje ograniczą wsparcie dla energetyki
2013-07-02 08:17:11

 
Europoseł zwraca uwagę w dzienniku na dwa dokumenty: wytyczne w sprawie pomocy regionalnej (forma pomocy publicznej w UE) na lata 2014–2020 oraz projekt zmian rozporządzenia w sprawie tzw. wyłączeń blokowych i podkreśla, iż oba wykluczają pomoc publiczną dla sektora energetyki.

Jak zaznacza Bogusław Sononik, zakaz ten dotyczy nie tylko energetyki konwencjonalnej, ale również opartej na źródłach odnawialnych.

Poseł Sonik wyjaśnia w „Rz”, iż zapisy zawarte w tych dokumentach sprawią, że dofinansowywane dotychczas np. ze środków NFOŚiGW, czy unijnych inwestycje, których celem jest dostosowanie do norm UE w zakresie ograniczania emisji szkodliwych substancji przez energetykę i ciepłownictwo, będą mogły ubiegać się już tylko o tzw. pomoc horyzontalną na ochronę środowiska. Jednak jak podkreśla Sonik, przy tego rodzaju pomocy jeśli przedsiębiorstwom w ogóle uda się uzyskać dofinansowanie, to będzie on kilkukrotnie niższe niż gdyby było udzielone przy obecnych zasadach. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pomoc taka będzie udzielana na pokrycie kosztów osiągnięcia lepszych standardów, niż wynika to z unijnych regulacji.
 
Również pomoc dla energetyki opartej na odnawialnych źródłach w związku z nowymi zasadami będzie ograniczona – zwraca uwagę w „Rzeczpospolitej” Bogusław Sonik. Zaproponowane modele wsparcia zakładają albo dofinansowanie tylko kosztów bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, albo ubieganie się o dofinansowanie w przetargach, w których źródła OZE będą oceniane pod względem kosztów produkcji energii.

Europoseł Sonik podkreśla w „Rzeczpospolitej”, że wobec takich przepisów wykorzystanie środków
z przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020, w którym planowane jest między innymi wparcie dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji, poprawy efektywności energetycznej, produkcji energii z OZE, budowy sieci ciepłowniczych i wysoko sprawnej kogeneracji, będzie bardzo ograniczone lub niemożliwe.

W tej sytuacji według europosła konieczne jest poszukiwanie możliwości zmiany projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych i pozostawienia możliwości sektorowi energetycznemu korzystania z pomocy regionalnej.
 
Źródło: www.rp.pl


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4119
Odwiedziny ogółem: 1706729