Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Znamy winowajcę wzrostu cen żywności!
2013-06-26 11:05:28

To nie biopaliwa, ale ceny paliw, zmiany kursowe walut, ekstremalne zjawiska pogodowe i restrykcje w polityce rolnej i handlowej są głównymi przyczynami wysokich i nadmiernie zmiennych cen żywności – twierdzi prof. Michael Schmitz z Uniwersytetu w Giessen. W przeprowadzonej analizie pt. „Do Biofuels Contribute to Price Volatility and Food Insecurity” profesor dowodzi, że silne wahania cen surowców rolnych odnotowywane w ostatnich kilku sezonach miały znikomy wpływ na regiony dotknięte problemem głodu - wynika z danych zespołu monitoringu zagranicznych rynków rolnych FAPA.

 

 


Ekonomista jest przekonany, że obserwowane zjawisko głodu i ubóstwa w krajach rozwijających się jest rezultatem złego zarządzania, korupcji, wojen domowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dla niektórych krajów rozwijających się i wschodzących, biopaliwa są dodatkowym źródłem przychodów z eksportu i oszczędności na imporcie paliw kopalnych. Raport znalazł poparcie sekretarza generalnego Copa-Cogeca - Pekki Pesonena.

Uważa on, że debata żywność kontra paliwa prowadzona jest w całkowicie niewłaściwy sposób ignorujący realia produkcji biopaliw. Według sekretarza, produkcja biopaliw dostarcza znacznych korzyści dla sektora paszowego, a rzepak może być wykorzystany nie tylko do produkcji biodiesla, ale także w produkcji składników pasz (pozostałości z procesu produkcyjnego), co może zmniejszyć konieczność importu śruty sojowej do Unii – uważa przewodniczący Copa-Cogeca.


Z kolei w najnowszym raporcie Bank Światowy stwierdza, że paliwa kopalne są odpowiedzialne w dwóch trzecich za inflację cen żywności i uważa, że przy utrzymaniu wyznaczonych udziałów biopaliw w paliwach kopalnych ceny kukurydzy spadną. Sekretarz generalny unijnego stowarzyszenia przemysłu biopaliwowego E-pure nawołuje unijnych decydentów do zapoznania się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy i wzięcie ich pod uwagę w toku procesu legislacyjnego.


Tymczasem obecna irlandzka prezydencja w UE ostrzegła, że najprawdopodobniej nie uda się wypracować porozumienia w kwestii przyszłości unijnej polityki biopaliwowej w bieżącym roku przy tak znacznej rozbieżności stanowisk pomiędzy krajami członkowskimi i członkami parlamentu co do propozycji Komisji Europejskiej. Komisja zaproponowała m.in. ograniczenie udziału biopaliw produkowanych z surowców rolnych takich jak zboża, cukier czy oleiste do 5% w mieszankach paliwowych w 2020 r.

Źródło: FAMMU/FAPA
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 8290
Odwiedziny ogółem: 1576993