Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
URE o barierach rozwoju energetyki małoskalowej
2013-06-26 08:33:22

Najistotniejsze bariery rozwoju generacji małoskalowej dotyczą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację inwestycji oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – wynika z raportu „Bariery rozwoju generacji małoskalowej”.
 

Raport w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród podmiotów gospodarczych inwestujących w „małe” OZE przygotował Urząd Regulacji Energetyki.

Jak czytamy w opracowaniu, największym ograniczeniem dla rozwoju małoskalowej energetyki są kwestie związane z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod lokalizację inwestycji. Ponad 80 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu wskazało na czas trwania procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a ponad 60 proc. na brak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod lokalizację źródeł i negatywne nastawienie organizacji ekologicznych, a także brak możliwości uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niemniej istotną barierą wskazaną przez ankietowanych są kwestie związane przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej. W tym przypadku uczestnicy badania wskazali na brak warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci (79 proc. i 74 proc. respondentów, którzy udzielili odpowiedzi) oraz tożsame, jak w przypadku źródeł o dużej mocy, wymagania w zakresie uzyskania warunków przyłączenia (74 proc. udzielonych odpowiedzi).
Jednocześnie ponad 50 proc. ankietowanych uznało koncesjonowanie za znaczącą barierę rozwoju generacji małoskalowej. Dotyczy to zarówno braku zróżnicowania wymagań w zakresie uzyskania koncesji z uwagi na moc źródła jak i wymogu prowadzenia działalności gospodarczej jako warunku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej bez względu na moc źródła.

Biorący udział w badania przedstawiciele podmiotów inwestujących w „małe” OZE, za istotne ograniczenie uznali również brak systemu wsparcia inwestycyjnego umożliwiającego pozyskanie środków przez wszystkie podmioty aplikujące i spełniające warunki do skorzystania z takiego systemu (71 proc. ankietowanych). 63 proc. z nich za istotną barierę uznało czas obowiązywania systemu wsparcia.

W ocenie uczestników badania istotną barierą dla rozwoju energetyki małoskoskalowej jest również brak systemu rekomendacji (certyfikacji) technologii źródeł generacji, który stanowiłby dla inwestora wsparcie w wyborze technologii.

Dołączone pliki:

Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4049
Odwiedziny ogółem: 1706659