Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
ClientEarth uważa, że w Małym Trójpaku są niezgodności z dyrektywą o OZE
2013-06-24 08:50:08

Wykonana przez ClientEarth analiza zgodności przyjętego przez Sejm w piątek 21 czerwca Małego Trójpaku z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że nie spowoduje to prawdopodobnie wycofanie skargi jaką KE złożyła przeciwko Polsce Trybunału Sprawiedliwości UE.
 

– Znaleźliśmy w uchwalonej ustawie liczne uchybienia. Najważniejsze z nich to brak wymaganego dyrektywą priorytetowego dostępu OZE do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w zakresie przyłączania nowych mocy – powiedział Robert Rybski, prawnik z ClientEarth. – Bardzo źle się stało, że Sejm odrzucił poprawki ułatwiające życie prosumentom, czyli właścicielom niewielkich instalacji, którzy nadwyżki produkowanej energii chcą sprzedawać do sieci. Istniejące obecnie bariery administracyjne utrudniające produkowanie energii w mikroistalacjach są niezgodne z dyrektywą w sprawie OZE – dodaje Rybski.

Tak poważne błędy mogą mieć istotne konsekwencje. – Uchwalenie Małego Trójpaku w tym kształcie najprawdopodobniej sprawi, że skarga Komisji Europejskiej nie zostanie wycofana – uważa dr Marcin Stoczkiewicz, prawnik ClientEarth.
Szybkie tempo prac nad tzw. Małym Trójpakiem zmieniający ustawę „Prawo energetyczne” oraz niektóre inne ustawy było uzasadnianie m.in. faktem, że Komisja Europejska skierowała 21 marca br. do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Polsce za brak transpozycji drugiej dyrektywy o odnawialnych źródeł energii. Wysokość stawki kary dziennej, której domaga się KE, wynosi € 133.228,80, co przy obecnym kursie Euro oznacza karę rzędu 200 mln złotych za każdy rok braku transpozycji. Uchwalenie Małego Trójpaku miało doprowadzić do wycofania skargi.

Dołączone pliki:

Źródło: CIRE.PL# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 2454
Odwiedziny ogółem: 1705065