Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
URE. W 2012 ponad 13,9 TWh energii z OZE, ale to nie ostateczne dane
2013-06-04 08:32:22

W 2012 roku wytworzono w Polsce prawie 13,938 TWh energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, podał Urząd Regulacji Energetyki opierając się na wydanych świadectwach pochodzenia. Jednak postępowania dotyczące świadectw pochodzenia nadal trwają, więc ilość energii z OZE może jeszcze wzrosnąć.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 13 937 928,422 MWh. Wynik ten potwierdza ilość świadectw pochodzenia wydanych przez Prezesa URE – informuje Urząd podkreślając jednocześnie, iż potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii.

Jednocześnie Urząd przyznaje, że nadal prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. - ok. 2,149 TWh. Jak wyjaśnia URE, wynika to między innymi z wyjątkowej sytuacji spowodowanej wejściem w życie w dniu 31 grudnia ubiegłego roku rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii wprowadzającego nowe obowiązki dla jednostek spalających biomasę.

 
Z danych przedstawionych przez URE wynika również, że do dnia 30 maja 2013 r. Prezes URE wydał postanowienia o odmowie wydania świadectw pochodzenia na łączny wolumen wytworzonej energii elektrycznej w 2012 r. wynoszący ok. 0,4 TWh. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn odmowy znalazły się: niedochowanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. W większości przypadków Przedsiębiorcy wnieśli zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Źź 
Źródło: www.cire.pl , URE
Foto: google.com


 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 18160
Odwiedziny ogółem: 1745750