Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Biogazownie rolnicze przyszłością gospodarstw
2013-05-17 08:48:04

Powiązanie produkcji trzody chlewnej z działalnością biogazowni rolniczych niesie szereg wymiernych korzyści dla obu stron. Biogazownie to elektrociepłownie o stosunkowo małej mocy (50-2000 kWel), których głównym celem jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej.

Niewątpliwą przewagą biogazowni w stosunku do innych, dużych elektrociepłowni są niskie straty na przesyle, a także możliwość wykorzystania wytworzonej energii cieplnej na wewnętrzne potrzeby instalacji i najbliższego otoczenia. Poniżej zaprezentowano schemat procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, na bazie materiałów pochodzenia rolniczego, tzw. NaWaRo.

 

Biogazownie rolnicze przyszłością gospodarstw

 

Dane hipotetyczne, dla stanu pogłowia trzody chlewnej w liczbie 13,5 mln sztuk, obrazują skalę możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej na bazie biogazu z gnojowicy świńskiej:

  • Energia elektryczna - 4 124 588 MWh/rok (z czego ok. 7% jest wykorzystywane na potrzeby własne biogazowni);
  • Energia cieplna - 4 358 824 MWh/rok (z czego ok. 25% jest wykorzystywane na potrzeby własne biogazowni).

 

Dla zobrazowania, jest to wystarczająca ilość energii elektrycznej dla pełnego zaopatrzenia 1,2 milionowej populacji, przyjmując średnie zapotrzebowanie jednego mieszkańca Polski na energię elektryczną na poziomie 3363 kWh rocznie (Index Mundi).

Oprócz oczywistych korzyści po stronie operatora biogazowni, występuje również sprzężenie zwrotne i wartości dodane po stronie producenta trzody chlewnej:

  • Wykorzystanie taniej energii cieplnej z procesu kogeneracji do ogrzewania budynków inwentarskich w okresie zimowym oraz schładzania w okresach upałów (wykorzystując technologię wody lodowej).
  • Efekt ekologiczny. Brak problemów z zagospodarowaniem gnojowicy. Możliwość utylizacji innych odpadów (np. resztek pasz).
  • Niższy koszt produkcji pasz (wykorzystanie bardzo efektywnych nawozów naturalnych powstałych w wyniku procesu fermentacji).
  • Niższy koszt energii elektrycznej.

Należy jednak pamiętać o poważnym oddziaływaniu funkcjonowania biogazowni na rynek pasz i żywności. Do prawidłowego przebiegu fermentacji potrzebne są bardzo duże ilości materiału roślinnego. Praktycznie ok. 30 % wsadu może stanowić gnojowica czy inne odchody, a 70% to najczęściej kiszonka z kukurydzy czy innych roślin uprawnych. Oznacza to ogromne zapotrzebowanie na areały do uprawy kukurydzy i eliminację tych areałów z upraw zbóż. Powoduje to wzrost cen zbóż zarówno konsumpcyjnych jak i paszowych.

Źródło: Strategie odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030, Warszawa 2013, Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Tadeusza Blicharskiego dr inż. Anny Hammermeister
Redakcja AgroNews, fot. sxc
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4099
Odwiedziny ogółem: 1706709