Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki ws. importu chińskich paneli PV
2013-05-14 08:15:00

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PV POLSKA) wobec prowadzenia przez Komisję Europejską postępowania antydumpingowego (AD) i antysubsydyjnego (AS) w odniesieniu do przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i modułów) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz rejestracji ich przywozu.
 

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest przekonane, że energia słoneczna jest najlepszym źródłem czystej i taniej energii odnawialnej. Wierzymy, że nadchodzi Era Słońca. Według raportu największego na świecie koncernu naftowego Royal Dutch Shell opublikowanego na początku marca 2013, do lat 60-tych XXI-wieku, energia słoneczna może stać się największym na świecie źródłem energii elektrycznej. W jednym ze scenariuszy Shell przewiduje, że wyższe ceny energii, niższe koszty energii słonecznej oraz wsparcie państwa dla energetyki solarnej doprowadzą do wzrostu pozycji fotowoltaiki w rankingu największych źródeł energii na całym świecie z 13 miejsca na 4 miejsce w roku 2040, wciąż za źródłami zasilanymi ropą, gazem i węglem. Jednak do 2060 roku, blisko 40 proc. energii elektrycznej będzie generowane ze źródeł PV, zarówno w ramach, jak i poza OECD, co sprawi, że energetyka solarna stanie się zdecydowanie największym źródłem energii elektrycznej. Shell szacuje, że globalna moc zainstalowana źródeł PV może osiągnąć 500 GW przed 2020 rokiem, 1800 GW do roku 2030 i 20.000 GW do roku 2050.

W chwili obecnej przemysł PV jest w okresie konsolidacji, ale w średnio- i długookresowej perspektywie widoki na dalszy dynamiczny wzrost są dobre. Jednakże konieczna jest światowa współpraca, a nie konflikty, aby zaspokoić globalne zapotrzebowaniu na czystą, odnawialną i tanią energię elektryczną. W Europie, w 2012 drugi rok z rzędu, PV była pierwszym źródłem nowych instalacji elektrycznych, wyprzedzając źródła wiatrowe i gazowe. To pokazuje znaczącą zmianę w sposobie ewolucji systemów energetycznych.

Europa i Polska potrzebują silnego przemysłu fotowoltaicznego na całej długości łańcucha dostaw PV. Należy zauważyć, że fotowoltaika stwarza wiele możliwości dla gospodarki polskiej. Unia Europejska i Polska muszą wypracować prawdziwie przemysłową politykę, która zachęci i wzmocni inwestycje w tę branżę. Naszą misją jest, jak zawsze, promocja polityki, która pozwoli fotowoltaice na spełnienie oczekiwań, jakie są w niej pokładane, że będzie głównym dostarczycielem energii dla Europy i Polski niezbędnej dla osiągnięcia gospodarczych i środowiskowych celów w nadchodzących dekadach.

Jesteśmy za swobodnym i uczciwym handlem oraz zniesieniem barier handlowych między UE, Chinami, Japonią i USA dopóty, dopóki wszystkie strony będą przestrzegać tych samych reguł. Globalna, wolna i uczciwa konkurencja w zakresie najlepszych idei i technologii jest warunkiem zrównoważonej redukcji kosztów systemów PV, ich wprowadzenia na rynek, a także ich szybkiego, globalnego rozpowszechniania. Obecna niepewność osłabia przemysł na wszystkich poziomach.

Komisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie wysokiej stawki celnej (od 37.3 proc. do 67.9 proc.) na importowane z Chin moduły fotowoltaiczne PV POLSKA uważa, że wprowadzenie taryf celnych niekorzystnie wpłynie na rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce i w Europie. Wzrosną ceny produktów PV, co spowoduje spadek popytu wśród konsumentów. Wielu instalatorów obawia się również, że europejskie produkty, które wykorzystują chińskie komponenty mogą zniknąć z rynku. Cła odsuwają w czasie moment zrównoważenia cen energii z konwencjonalnych źródeł z cenami czystej słonecznej energii elektrycznej. Polski przemysł fotowoltaiczny zostanie unicestwiony zanim jeszcze zaistnieje. Polska nie jest odpowiedzialna za powstałą sytuację wynikającą m. in. z przenoszenia produkcji z Europy do Chin..

Dlatego jesteśmy przeciwni wprowadzeniu cła na ogniwa oraz moduły pochodzące z Chin i zwracamy się do rządu polskiego aby głosował przeciwko ich wprowadzaniu.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki dołączyło do siedmiu innych europejskich stowarzyszeń fotowoltaicznych, które wysłały list otwarty do Europejskiego Komisarza ds. Handlu Pana Karela De Gucht, wyrażając głębokie zaniepokojenie całej branży o potencjalnym wynikiem dochodzenia Komisji Europejskiej w sprawie stosowania dumpingu i subsydiowania chińskich producentów modułów fotowoltaicznych.

Za Zarząd PV POLSKA
Dr Stanisław M. Pietruszko
Prezes Zarządu


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4053
Odwiedziny ogółem: 1706663