Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Energetyka wiatrowa – plusy czy minusy?
2013-04-12 14:35:54

 

 

 

 

 

 

 • Statystycznie 1MW mocy zainstalowanej to 35 000  - 50 000 zł przychodu rocznie do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Przy okresie eksploatacji 20 lat przychód wynosi 700 000 – 1 000 000 zł/ 1 MW zainstalowanej mocy;

 • Statystycznie 1MW mocy zainstalowanej skutkuje przychodem dla dzierżawcy (właściciela gruntu) w wysokości 35 000 - 40 000 zł rocznie.

             Przez 20-letni okres dzierżawy przychód dla rolnika wynosi około 700 000 - 800 000 zł;

 • Budowa 1MW mocy zainstalowanej to koszt inwestycji 6 200 000 zł; około 30% poniesionych kosztów inwestycyjnych przez inwestora trafia do krajowych i lokalnych podmiotów – podwykonawców, usługodawców uczestniczących w procesie inwestycyjnym, czyli około 1 060 000 zł;
   
 • Aktualnie w regionie zainstalowanych jest 198,1 MW.

198,1 MW * 35 000 zł/MW podatku od nieruchomości = 6 933 000 zł dodatkowego przychodu do budżetów gminnych rocznie;
 

 • Taką samą lub większą kwotę rocznie otrzymują dzierżawcy z terenu województwa;
   
 • Przychody krajowych i lokalnych podwykonawców przy budowie 198,1 MW to rząd wielkości 368 000 000 zł (198,1 MW * 6,2 mln zł * 30% = 368 mln zł);
   
 • Dodatkowe korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej dla samorządów i  społeczności lokalnej:
   
 • Polepszenie jakości infrastruktury drogowej;
 • Przebudowa linii energetycznych, poprawa warunków zasilania gminy
  i poprawa bezpieczeństwa energetycznego;
 • Bardzo często udział inwestora w realizacji inwestycji publicznych
  w gminie;
 • Częsty sponsoring imprez kulturalnych i placówek oświatowo – kulturalnych;
 • Przychody dla właścicieli gruntu za służebność gruntową przy budowie linii kablowych od farmy wiatrowej.

 

 • Przychody z podatku od nieruchomości a kwestia subwencji wyrównawczej

Gmina X z terenu naszego regionu uzyskuje przychód od funkcjonujących wiatraków na terenie gminy w wysokości 2 000 000 zł rocznie, z tytułu dodatkowych przychodów subwencja wyrównawcza jest pomniejszona średnio o 600 000 zł rocznie, co daje i tak dodatnie saldo w wysokości około 1 400 000 zł rocznie, które gmina może przeznaczyć na dowolne wydatki, ponieważ jest to przychód własny samorządu.

 

Opracowanie - Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. na podstawie materiałów:

 1. Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej;
 2. Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 3. Baza danych WMAE.


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 14918
Odwiedziny ogółem: 1742523