Mapa strony
Ciekawe linki
Energia 2020 - nowa strategia dla Europy
2010-12-17 13:24:26

10 listopada Komisja Europejska przedstawiła nową strategię na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.
Energia 2020 to plan redukcji zużycia energii, zwiększenia konkurencyjności rynkowej, zapewnienia stałych dostaw energii i koordynowania negocjacji z jej dostawcami oraz osiągnięcia unijnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.
W dokumencie zawarte zostały unijne priorytety energetyczne na najbliższe 10 lat. Należą do nich:
 redukcja zużycia energii - racjonalizacja zużycia energii w sektorze transportu i budownictwa, m.in. poprzez pomoc właścicielom domów i podmiotom lokalnym w finansowaniu remontów i środków w zakresie oszczędzania energii, uwzględnianie efektywności energetycznej w sektorze publicznym przy zamówieniach na roboty, usługi i produkty, certyfikaty efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw w sektorze przemysłu jako zachęta do inwestowania w technologie zużywające mniej energii;
• stworzenie jednolitego rynku do 2015 r. - modernizacja i rozbudowa nowoczesnej ogólnoeuropejskiej sieci energii elektrycznej, zwiększenie inwestycji w energię odnawialną;
 jeden wspólny negocjator – wspólne negocjacje krajów członkowskich z dostawcami ropy, gazu i węgla na rynkach międzynarodowych;
 innowacyjność - wspieranie efektywności energetycznej w obszarach miejskich, lepsze technologie przechowywania energii elektrycznej, nowe rodzaje biopaliw oraz partnerstwo „inteligentne miasta” promujące oszczędność energii na obszarach miejskich;
• informowanie konsumentów -  dowolność wyboru dostawcy, jasne informacje na temat wystawianych rachunków.
W ciągu najbliższych 18 miesięcy Komisja Europejska zamierza przedstawić nowe wnioski ustawodawcze i inne środki w celu realizacji wyznaczonych priorytetów.

Źródła:
Urząd Regulacji Energetyki,
www.ure.gov.pl
Komisja Europejska,
www.ec.europa.eu
Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energii, Newsletter# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 17165
Odwiedziny ogółem: 1744762