Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
NFOŚiGW w 2013 r. wyda ponad 7 mld zł m.in. na projekty środowiskowe
2013-01-30 08:12:46

W 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda ponad 7 mld zł, m.in. na ochronę klimatu, projekty związane z efektywnością energetyczną czy gospodarką odpadami - poinformowała w poniedziałek prezes zarządu Funduszu Małgorzata Skucha.

"W stosunku do niecałych 5 mld zł, które zostały wydane w 2012 roku, na ten rok mamy bardzo ambitny plan wydania ponad 7 mld zł" - powiedziała Skucha podczas spotkania z dziennikarzami.

Pieniądze będą pochodziły ze środków własnych Funduszu i z Unii Europejskiej, przykładowo z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Skucha poinformowała, że Fundusz wraz ze swymi wojewódzkimi oddziałami będzie przeznaczał pieniądze przede wszystkim na projekty likwidacji tzw. niskiej emisji. Chodzi o zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych poziomów zawartości pyłów oraz emisji CO2. Na ten cel zostanie przeznaczone 400 mln zł.

Skucha dodała, że ponad 1 mld zł zostanie przeznaczonych na zadania związane z ochroną klimatu, m.in. na realizację projektów służących poprawie efektywności energetycznej. Jak podkreśliła, zarząd Funduszu ma nadzieję, że "w końcu uda się uchwalić ustawę o OZE, która pozwoli odblokować wiele projektów z gotowymi już promesami.

"Myśleliśmy, że w 2012 r. zostanie ona wdrożona. Banki nie chcą współfinansować projektów nie wiedząc, jaki będzie system wsparcia. Nasi beneficjenci, pomimo obniżenia przez nas oprocentowania, nie mogą zaleźć (tego dodatkowego - PAP) współfinansowania" - zaznaczyła prezes NFOŚiGW.

Zastępczyni prezes Funduszu Barbara Koszułap dodała, że brak ustawy o OZE powoduje także problemy z realizowaniem projektów biogazowi. W wielu przypadkach są już one zrealizowane, ich właściciele czekają tylko na ustawę, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie tych instalacji - podkreśliła.

Koszułap poinformowała również, że w drugim kwartale br. ma zostać ogłoszony szósty konkurs na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych. Środki będą pochodziły z NFOŚiGW. Dzięki ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, projekty te będą mogły być zrefinansowanie ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU).

Dodała, że poprawa stanu środowiska, jaka wynika z realizacji projektów ekologicznych finansowanych z AAU, jest znacząca. Poprzez realizację tych projektów i pokazując ich efekty Fundusz chce zachęcić potencjalnych nabywców jednostek emisji gazów cieplarnianych, oferowanych przez stronę polską.

Prezes NFOŚiGW poinformowała również, że finansowane będą projekty związane z gospodarką odpadami. "Pierwszego lipca wchodzi pełną parą rewolucja śmieciowa (...) Wspieraliśmy samorządy, nie tylko w zakresie działań edukacyjnych, ale również w zakresie działań inwestycyjnych" - zaznaczyła.

Samorządy mogą także liczyć na pomoc Funduszu przy realizacji zadań wynikających z gospodarki wodno-ściekowej. "Do 2015 roku musimy zrealizować zobowiązania z traktatu akcesyjnego, czyli zrealizować Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych" - przypomniała Skucha. Dodała, że projekty wodno-ściekowe i dotyczące gospodarki odpadami będą także współfinansowane przez UE.

Kwotą ok. 400 mln zł zostanie dofinansowana budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Skucha dodała, że NFOŚiGW wesprze finansowo kwotą 500 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które "mają duże potrzeby" w związku z obowiązywaniem ustawy deregulacyjnej. "(Ustawa - PAP) częściowo przesunęła im wpływy z opłat z tego roku na przyszły. Chcemy im pomóc w realizacji wcześniej zaplanowanych działań" - zaznaczyła prezes.

PAP

Źródło: www.cire.pl
Foto: google.com

 
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3012
Odwiedziny ogółem: 1705623