Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Ministerstwo Finansów chce zmniejszenia wsparcia dla OZE
2013-01-30 08:08:53

Minister Finansów skierował pismo do Pani Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów, Małgorzaty Hirszel, w którym przedstawia swoje postulaty dotyczące zmian w tzw. trójpaku energetycznym, który stanowią: Prawo gazowe, Prawo energetyczne, Ustawa o OZE oraz Ustawa wprowadzająca.

Ministerstwo Finansów prezentuje szereg uwag dotyczących nieuzasadnionego, dużego wsparcia dla sektora OZE, które skutkuje wzrostem cen dla odbiorców końcowych. Zarzuca, że polski system jest najdroższym w Europie i wiąże się z ogromnymi kosztami dla kraju. Według obliczeń Ministerstwa, koszt wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych sięga od 307-450 zł za 1MWh, podczas gdy wyprodukowanie energii ze źródeł konwencjonalnych wynosi tylko ok. 176 zł/ 1 MWh. Ministerstwo nie bierze jednak pod uwagę, jak duże straty, w tym procesie ponosi całe środowisko naturalne oraz jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na jakość życia Polaków.

Ministerstwo Finansów postuluje o obniżenie wsparcia dla OZE, które według niego czerpie ogromne korzyści materialne z wytwarzanej zielonej energii. Po pierwsze wytwórcy OZE osiągają przychody za dostarczaną energię, a po drugie, zarabiają krocie na sprzedaży certyfikatów. Niestety w swych obliczeniach i oskarżeniach MF równo traktuje producentów energii z biogazu, wiatru i słońca oraz producentów wytwarzających energię w procesie współspalania, które jest odpowiedzialne na nadpodaż zielonych certyfikatów oraz regularny spadek ich cen.

Zastrzeżenia Ministerstwa budzi także piętnastoletni okres wsparcia dla OZE. Jest on zdecydowanie za długi, bo ciężko jest ocenić czy za 15 lat wsparcie to będzie uzasadnione ekonomicznie.

Ministerstwo Finansów chce między innymi zdecydowanego ograniczenia wsparcia dla OZE i wnioskuje aby wynosiło ono 32 zł / 1MWh. Postuluje o wygasający system wsparcia dla energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, uwzględniając zmiany technologiczne w przyszłości, wyeliminowanie pomocy dla „zamortyzowanych” instalacji na rzecz tych nowych i efektywniejszych. Wnosi również, by finansowanie wsparcia dla mikro i małych instalacji pochodziło ze środków NFOŚiGW - z kar i opłat zastępczych. Pozytywny element we wniosku MF stanowi jedynie ograniczenie wsparcia dla współspalania biomasy.

Postulaty Ministra Finansów dotyczące zmian w trójpaku energetycznym skomentowała Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Według Unii, gdyby zaakceptowano wszystkie postulaty Ministerstwa Finansów, polska energetyka odnawialna przestałaby istnieć, przedsiębiorcy wycofaliby się z nieopłacalnego biznesu, a nasz kraj nie miałby szans na wypełnienie unijnych zobowiązań udziału OZE w ogólnym zużyciu energii. Postulaty przygotowane przez Ministerstwo Finansów, dotyczące rynku OZE Unia określiła jako „kopanie leżącego”.

 
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego 
 

Źródło: www.cire.pl
Foto: google.com

 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3010
Odwiedziny ogółem: 1705621