Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Jakie zmiany prawne czekają energetykę w 2013 roku?
2013-01-04 08:07:05


Zestawienie przepisów, które wejdą w życie lub będą opracowywane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

 

Białe certyfikaty

Z początkiem roku weszły w życie ostatnie przepisy ustawy o efektywności energetycznej. W tym roku przedsiębiorstwa energetyczne po raz pierwszy będą musiał wykazać się tzw. białymi certyfikatami, które będą potwierdzać poprawę efektywności energetycznej. Firmy będą musiały zakupić ich 1 proc. w stosunku do dostarczonej energii. W poniedziałek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpisał pierwszy przetarg na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności, które otrzymają certyfikaty.


Etykiety energetyczne

Od 1 lutego obowiązywać będzie ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, uchwalona przez Sejm we wrześniu. Nowe przepisy rozszerzą obowiązki informacyjne gł. producentów i sprzedawców urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Między innymi będą oni musieli informować o klasie energetycznej produktów w reklamach, w których podają ich cenę. Minister Gospodarki zostanie z kolei zobligowany do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat zużycia energii.

Nowela kogeneracyjna

Dzisiaj rząd powinien przyjąć projekt ustawy przedłużającej system wsparcia kogeneracji. Zgodnie z nim żółte i czerwone certyfikaty będą ponownie wydawane do marca 2015 roku. Po wejściu w życie noweli kogenracyjnej wytwórcy znowu będą otrzymywać świadectwa pochodzenia, a odbiorcy energii (bądź sprzedawcy w ich imieniu) będą zobowiązani je kupować. W tym roku (od chwili wejścia w życie przepisów) udział tzw. "żółtej" energii ma wzrosnąć do 3,7 proc., natomiast obowiązek udziału "czerwonej" energii pozostanie na ubiegłorocznym poziomie 23,2 proc.

Wprowadzony w 2007 roku system wygasa 31 marca tego roku, ale już od początku roku wytwórcy energii w skojarzeniu z ciepłem nie otrzymują wsparcia. Mogą jedynie występować jeszcze o wydanie świadectw za energię wyprodukowaną w poprzednim roku.

Mały trójpak

W czwartek sejmowa komisja gospodarki powoła podkomisję do rozpatrzenia nowelizacji Prawa energetycznego - tzw. małego trójpaku energetycznego. Poselska inicjatywa wprowadza część przepisów dużego "trójpaku", czyli pakietu trzech ustaw: energetycznej, gazowej i o OZE oraz przepisów wprowadzających trzy poprzednie. Szybkie zmiany są o tyle potrzebne, że implementują unijne dyrektywy, z czym Polska opóźnia się już kolejny rok.

– Trzeciego stycznia powołamy podkomisję, która zajmie się uzgodnieniem szczegółów. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu z przedstawicielami PiS-u, którzy chcą poprzeć projekt, ale zgłosili do niego poprawki. Mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu jeszcze w styczniu uda nam się przyjąć ustawę w komisji i trafi ona pod glosowanie na posiedzeniu plenarnym – mówi poseł Andrzej Czerwiński, wiceszef sejmowej komisji gospodarki.

Trójpak energetyczny

"Trójpak energetyczny" czyli pakiet trzech ustaw: Prawa energetycznego, prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy wprowadzającej trzy poprzednie, pod koniec grudnia ubiegłego roku został przyjęty przez rządowy Komitet ds. Europejskich. Teraz zajmie się nim Stały Komitet Rady Ministrów (złożony z wiceszefów poszczególnych resortów). Prace w ramach KRM mogą potrwać tyle, co w poprzednim komitecie, czyli przynajmniej 2-3 miesiące. Jego przyjęcie przez rząd zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku. Jeżeli uda się dotrzymać tego terminu, kolejne kilka miesięcy potrwają z pewnością prace parlamentarne. w związku z tym realna data wejścia w życie trójpaku to koniec 2013 lub początek 2014 roku.

Ustawa o OZE zgłoszona przez SLD

Pod koniec ubiegłego roku do sejmu trafił fragment "trójpaku", czyli lekko zmodyfikowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, którą zgłosili posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Politycy argumentują, że inicjatywa ma na celu szybsze przyjęcie ustawy, której oryginalna, ministerialna wersja, jest nadal przedmiotem prac w rządzie. O wyłączenie ustawy o OZE z trójpaku i jej szybsze, osobne procedowanie od kilku miesięcy postulują przedstawiciele branży energetyki odnawialnej. Chociaż poselska inicjatywa stwarza teraz taką możliwość, prawdopodobnie ustawa nie wyprzedzi "trójpaku". Bardzo prawdopodobne jest, że projekt trafi do tzw. "zamrażarki" sejmowej i poczeka na rządowe projekty.

Mimo, że Ministerstwo Gospodarki zakłada ok. 2 mld zł skumulowanych oszczędności z wprowadzenia nowego systemu wsparcia "zielonej" energetyki, w rządzie nie ma zgody na osobne, szybsze przyjęcie ustawy o OZE. Takiej zgody może zabraknąć także u marszałkini Sejmu.

Korytarze przesyłowe

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o korytarzach przesyłowych. Zaraz po tym ustawa trafiłaby do parlamentu. Chociaż podobne zapewnienia składane są przynajmniej od 2010 roku, to tym razem projekt ma realne szanse na przyjęcie. Ministerstwu Gospodarki udało się uzgodnić część zapisów, budzących największe kontrowersje. Pozytywnie oceniany jest także algorytm wyceny służebności przesyłu. Mimo tego w trakcie prac Komitetu Stałego Rady Ministrów kilka resortów i UOKiK zgłosiło ponad 100 uwag, które będą teraz przedmiotem negocjacji. To oznacza, że przyjęcie projektu przez rząd może zająć jeszcze kilka miesięcy.

Odpady radioaktywne

W tym roku zmienione mają zostać ustawy - Prawo atomowe oraz Prawo geologiczne i górnicze. Nowelizacja dotyczyć będzie standardów składowisk odpadów radioaktywnych oraz informowania o nich społeczeństwa. W tym roku Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, ma ponadto opracować Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Zapasy obowiązkowe paliw i ropy

Jeszcze w tym kwartale rząd planuje rozpatrzenie nowelizacji ustawy o zapasach obowiązkowych ropy i gazu. Ustawa ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy, na co mieliśmy czas do końca 2012 roku. Zmiany dotkną 116 firm, które muszą utrzymywać zapasy obowiązkowe ropy i paliw. Nowe przepisy pozwolą na realizację części obowiązku (10-30 proc.) za pomocą rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Ustawa umożliwi także kontrolę zapasów przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz zmodyfikuję zasady uwalniania rezerw.

Skreślone z listy

Z ubiegłorocznej listy przepisów do przyjęcia zniknęła ustawa o inteligentnych sieciach energetycznych. Jak tłumaczy poseł Andrzej Czerwiński, zespół pracujący na przepisami dotyczącymi smart girds zdecydował, że wystarczające zmiany wprowadza trójpak energetyczny. Pozostałe rozwiązania mogą zostać przyjęte poprzez odpowiednie standardy techniczne i w rozporządzenia.

 

Źródło: www.cire.pl
Foto: google.com

 
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3040
Odwiedziny ogółem: 1705651