Mapa strony
Ciekawe linki
Kolejny etap współpracy Podlasia, Warmii i Mazur.
2010-10-26 13:45:42

     25 października 2010 r. w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doszło do    spotkania przedstawicieli samorządu Województwa Podlaskiego z Przedstawicielami Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podlasie reprezentowali Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pan Ignacy Jasionowski i pracownik Departamentu Polityki Regionalnej Pan Piotr Szutkiewicz.  Warmię i Mazury reprezentowała natomiast Pani wicemarszałek Urszula Popławska, a towarzyszyli jej Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska  z Urzędu Marszałkowskiego Pan Grzegorz Drozdowski oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. Pan Andrzej Koniecko.

   Spotkanie dotyczyło problemu energetyki odnawialnej w obu regionach, dlatego też jako eksperta zaproszono na nie Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa Instytutu Energii Odnawialnej w Warszawie. Celem spotkania było wypracowanie porozumienia i zajęcie stanowiska w sprawie złożenia wspólnego wniosku i aplikowania o środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Planowany Projekt miałby być realizowany w ramach Osi I: Nowoczesna gospodarka, w działaniu 1.4 Promocja i współpraca w komponencie – współpraca, a  dotyczyć miałby wspólnego opracowania programów ekoenergetycznych obu województw. Programy te miałyby być dokumentami strategicznymi, diagnozującymi potencjał OZE w obu regionach oraz wyznaczającymi nowe możliwości i kierunki rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Podczas spotkania ustalono , iż kolejnym krokiem będzie zagwarantowanie w przyszłorocznych budżetach odpowiednich kwot na realizację projektu, podpisanie porozumienia dot. wspólnego aplikowania oraz stworzenie grupy roboczej, która miałaby zająć się realizacją projektu. W skład tej grupy wejść mają przedstawiciele urzędów marszałkowskich i agencji energetycznych z obu województw oraz przedstawiciele Instytutu Energii Odnawialnej z Warszawy.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 17140
Odwiedziny ogółem: 1744737