Mapa strony
Ciekawe linki
Dofinansowanie projektów z zakresu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
2010-10-13 08:30:56

 

        Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przypomina o naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
       Nabór wniosków ogłoszono w ramach konkursu nr 02/10/6.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i będzie trwać do 20.10.2010 r. do godz. 15.00 (w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie).
       Wsparcie można uzyskać m.in. na inwestycje  związane z energią słoneczną, geotermalną i pozyskaną z biomasy.

       Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 02/10/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Konkursy - Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze) oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

       W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt tel. 089 522 02 08, email: rpowim@wfosigw.olsztyn.pl  lub odwiedziny w siedzibie RCPŚ (w przypadku odwiedzin prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia optymalnego terminu konsultacji).# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 17197
Odwiedziny ogółem: 1744794