Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Warsztaty PROMOBIO – Wieselburg, Austria
2012-11-06 12:02:55

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w ramach współpracy z Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A. została zaproszona jako konsultant i przyszły trener do udziału w warsztatach dot. rozwoju biomasy. Seminarium to odbyło się w dniach 15-19 października 2012 roku w Austrii, a dokładnie w Wieselburgu i było częścią międzynarodowego projektu PromoBio realizowanego ze środków programu Inteligentna Energia Europa. PromoBio to projekt, którego realizacja ma na celu promocję energetycznego wykorzystania biomasy oraz wsparcie opracowania i wdrożenia lokalnych/regionalnych programów bioenergetycznych (z uwzględnieniem biomasy z lasu) w trzech krajach europejskich: Polsce, Rumunii i Słowacji. W każdym z tych krajów przewidziany jest region pilotażowy. Rumunię reprezentuje region Transylwanii, Słowację Banska Bystrica a Polskę Warmia i Mazury a dokładnie Powiat Olsztyński i Powiat Ostródzki. Ponadto w projekcie jako bardziej doświadczeni, posiadający wiedzę i dobre praktyki w zakresie bioenergii udział biorą dwa inne państwa: Finlandia (region „Północnej Karelii”) i Austria (region „Lower Austria”).

Warsztaty w Wieselburgu to jeden z elementów projektu, zgodnie z założeniami udział w nich wzięli przedstawiciele Słowacji, Rumunii i Polski, wśród których przeważali przedsiębiorcy i pracownicy instytucji otoczenia biznesu, specjaliści. Każdy z partnerów na inny potencjał biomasy, inne regulacje prawne i inne warunki rynkowe, jednak każdy mógł skorzystać z interesujących przykładów Austriackich. Szkolenia miały na celu zapoznanie partnerów z rynkiem biomasy, sposobem jej pozyskiwania i przetwarzania, jaki jest praktykowany w Austrii. Program był napięty, obejmował zarówno teoretyczne wykłady jak i praktyczne wjazdy studyjne. Uczestnicy zapoznali się z potencjałem i rozwojem austriackiego rynku biomasy, prawem leśnym, technologiami zbioru biomasy leśnej, sposobami jej spalania, urządzeniami, logistyką oraz kosztami związanymi z energetycznym wykorzystaniem biomasy z lasów. W kolejnych dniach zaprezentowano biznesowe przykłady dostarczania paliw drzewnych w Austrii, ekonomiczne aspekty udanego projektu wykorzystania biomasy drzewnej na cele energetyczne oraz proces planowania i realizacji komunalnych ciepłowni na biomasę. W ramach wyjazdów partnerzy projektu zobaczyli komunalne kotłownie na zrębki drzewne, proces pozyskiwania drzewa z lasów górskich, funkcjonowanie stowarzyszeń leśnych oraz łańcuch dostaw paliwa drzewnego (przygotowanie, przechowywanie, rozdrabnianie, transport). Dodatkowo w czasie trwania warsztatów odbyły się specjalne szkolenia dla trenerów (przedstawiciel WMAE Sp. z o.o.), które miały na celu przygotowanie wybranych osób do przekazywania wiedzy na temat możliwości energetycznego wykorzystania biomasy oraz sposobów planowania strategicznego w tym kierunku.

Podczas seminarium odbyły się również warsztaty w grupach narodowych, które miały na celu, idąc za przykładami dobrych praktyk w Austrii, przygotowanie i skonsultowanie projektów inwestycyjnych w zakresie biomasy przewidzianych do realizacji w państwach partnerskich.

 

  • GALERIA ZDJĘĆ

 
 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 19427
Odwiedziny ogółem: 1747000