Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
„Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach”
2012-11-05 14:11:37


Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach” (akronim – OZERISE). Projekt realizowany jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej (koordynator projektu), Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG oraz API Micon. Wsparcie finansowe projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach programu Life+oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rolnicy zużywają w Polsce 6% całego bilansu energii, a z uwagi na oddalenie od źródeł jej wytwarzania płacą najwyższe ceny i mają największe problemy z zapewnieniem dostawy energii o odpowiedniej mocy i jakości. Sytuacja będzie się niestety pogarszała z uwagi na zaniedbania w zakresie rozbudowy wiejskich sieci rozdzielczych/dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu oraz nieuchronne odejście od taryfowania (wsparcia niższymi taryfami). Rozwiązaniem są odnawialne źródła energii (OZE) i mikrosieci oraz inteligentne sieci energetyczne.

Ideą projektu jest zachęcenie i wsparcie rolników w zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi oraz pokazanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla rolnictwa i obszarów wiejskich w lokalnych grupach (mikrosieci, lokalne grupy bilansujące, zintegrowane źródła OZE u współpracujących rolników). Zadaniem projektu jest praktyczne potwierdzenie, że stosowanie minimum jednego źródła OZEzmniejsza koszty bytowe i koszty produkcji w gospodarstwach rolnych, jest źródłem dodatkowych dochodów ze sprzedaży nadwyżek energii, a także sposobem na ochronę środowiska. Korzyści te się zwielokrotniają, jeżeli pojedyncze dotychczas OZE funkcjonują w lokalnych systemach zintegrowanych.

Najbliższym etapem realizacji projektu OZERISE jest wybór rolników zdecydowanych na wdrożenie w gospodarstwie rolnym inwestycji służącej wykorzystywaniu energii odnawialnej. Oferta uczestnictwa w projekcie dotyczy w szczególności gospodarstw, które posiadają już OZE lub rozważają jego zainstalowanie, np. małej elektrowni wiatrowej, kolektora słonecznego, systemu fotowoltaicznego, kotła na biomasę lub biogazowni. W sposób priorytetowy kwalifikowane będą zgłoszenia od grup sąsiedzkich kilku rolników z jednej miejscowości lub z jednej gminy.

Gospodarstwa rolne zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Osoba koordynująca nabór uczestników:p. Andrzej Curkowski:
Email: acurkowski@ieo.pl
Tel: 22 825 46 52 wew. 105

Więcej informacji nt. projektu: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/553-rozpocz-si-nabor-uczestnikow-gospodarstw-rolnych-do-projektu-odnawialne-roda-energii-w-gospodarstwach-rolnych-i-inteligentnych-sieciach.html 

 Źródło: www.ieo.pl
Photo: google# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 13243
Odwiedziny ogółem: 1740848