Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Szkolenie pt. „Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"
2012-09-27 13:34:28

 

Szkolenie pt. „Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w dniach 23-24 października 2012 r. odbędzie się szkolenie pt. „Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013”.

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Masuria **** Worliny koło Łukty.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiady oraz śniadanie i kolacja dla osób korzystających z noclegu). Beneficjent pokrywa koszty dojazdu oraz noclegu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowanego) na adres email: m.hernat@fundusz.olsztyn.pl lub b.kowalska@fundusz.olsztyn.pl i oryginału oświadczenia uczestnika (w formie pisemnej - dostarczone listownie bądź osobiście) pod adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2012 r. do godz. 15:00 (w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie). Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w tej informacji, formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 17.10.2012 r. godz. 15:00 (w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie) lub brak osoby zgłoszonej podczas ww. szkolenia, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej.

Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie elektronicznej pod adres email: m.hernat@fundusz.olsztyn.pl lub b.kowalska@fundusz.olsztyn.pl lub pisemnej do dnia 17.10.2012 r. do godz. 15:00 (w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie).

Osoba do kontaktu: Marta Hernat-Grabowska 89 522 02 05 m.hernat@fundusz.olsztyn.pl lub Beata Kowalska 89 522 02 38 begin_of_the_skype_highlighting 89 522 02 38 end_of_the_skype_highlighting b.kowalska@fundusz.olsztyn.pl

 

 

Załączniki:
oświadczenie
Program szkolenia Program szkolenia
karta zgłoszeniowa karta zgłoszeniowa


# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3732
Odwiedziny ogółem: 1706342