Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
IEO policzył koszty wytwarzania energii w mikroinstalacjach OZE
2012-09-21 08:27:26

Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotował opracowanie, którego celem było wykonanie analiz dotyczących określenia uzasadnionej wysokości stałej ceny jednostkowej zakupu energii elektrycznej wytworzonej w różnych rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej – tzw. stałych taryf typu FiT (ang.: feed-in tariff).


 

Do analiz i oceny kosztów energii elektrycznej z mikro- i małych instalacji OZE, tam gdzie tylko było to możliwe, wykorzystano rzeczywiste dane o kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych z rynku krajowego, uzupełnione założeniami, które wynikały wprost z projektu ustawy o OZE. Do wyliczenia kosztów produkcji energii elektrycznej dla wszystkich technologii OZE wykorzystano jednolitą, wspólną metodę tzw. „rozłożonego kosztu produkcji energii”, zwaną LCOE (ang. levelised cost of energy). Metoda ta jest powszechnie stosowana do ustalania wysokości gwarantowanej ceny zakupu energii w krajach stosujących system wsparcia w postaci taryf typu FiT (80 krajów).

 

 

Analizy kosztów produkcji energii z OZE wskazały na zasadność powiększenia listy technologii objętych systemem wsparcia FiT o mikrosystemy kogeneracyjne na biopłyny (jako technologię dużej elastyczności i uniwersalności, dobrze uzupełniającą pozostałe) oraz silniejszego wsparcia mikroinstalacji typu prosumenckiego w obrębie technologii fotowoltaicznych i wiatrowych. Analizy pokazały też, żesystem taryf proponowany dla biogazowni (które pomimo wielu korzyści są jedną z bardziej kosztownych technologii OZE) jest niewystarczający, aby spowodować ich zakładany rozwój.

W świetle wyników ekspertyzy projekt ustawy OZE, przy generalnie dobrym podejściu, zbyt zachowawczo promuje mikroźródła. Zaproponowane w raporcie modyfikacje, wysokość pierwszych taryf FiT promować mają nowe, uzupełniające się i zapewniające zrównoważony rozwój technologie o charakterze prosumenckim oraz dużym potencjale spadku kosztów i wielorakich korzyściach zewnętrznych.

Redakcja EkoNews, fot. sxc.hu

Źródło:IEO# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3780
Odwiedziny ogółem: 1706390