Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle w Ornecie
2012-09-15 14:32:13


15 września 2012r. odbyło się oficjalne spotkanie, którego celem była inauguracja zakończonych robót budowlanych oraz przekazanie budynków mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Kwiatowej 1-3, ul. Kwiatowej 5-7 oraz ul. Kwiatowej 9-11 w Ornecie.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta i Gminy Orneta Pana Ireneusza Popiela, wśród obecnych byli także Przewodniczący Rady Miejskiej w Ornecie - Pan Józef Uzar, Radna Rady Miejskiej w Ornecie - Pani Elżbieta Fijarczyk, Prezes Warmińsko - Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.- Pan  Andrzej Koniecko, Lider Projektu - Pani Zdzisława Miłaszewska,  Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Kwiatowej 1-3, 5-7 oraz 9-11 w Ornecie, mieszkańcy oraz wykonawcy robót budowlanych.

Stworzenie tak przyjaznego osiedla nie było procesem ani łatwym, ani krótkim. Wspólnoty Mieszkaniowe podjęły uchwały i zawarły w sierpniu 2010 r. Umowę Partnerską na rzecz wspólnej realizacji Projektu: "Bezpieczny i piękny dom, przyjazne osiedle" w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1.: Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Na Lidera Projektu wyznaczono Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Kwiatowej 1-3 w Ornecie.

Wg zawartej 12 maja 2011r. umowy o dofinansowanie Projektu, całkowita wartość inwestycji to 4 531 212,28 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 3 754 321,89 zł tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, pozostałe 15% to środki własne pochodzące z zaciągniętego kredytu.

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż na odnowionych budynkach zainstalowano kolektory słoneczne, które są wykorzystywane dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Na dwóch budynkach zainstalowanych zostało  40 kolektorów o powierzchni 2,36m2  każdy, co daje nam łączną powierzchnię absorpcyjną 94,4m2,natomiast na  trzecim odnowionym bloku umieszczono 22 kolektory o powierzchni 1,92m2 każdy, a więc łączna  powierzchnia absorpcyjna wynosi 42,24 m2.

 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3786
Odwiedziny ogółem: 1706396