Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
IEO proponuje wyższe stawki FiT
2012-09-13 14:20:49


Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstw Gospodarki wykonał analizę możliwości wprowadzenia systemu Feed-in tariff (FiT) dla mikro i małych instalacji OZE oraz proponowanych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii stawek.

MG zleciło wykonanie tej ekspertyzy w związku z koniecznością weryfikacji zaproponowanych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii stawek cen gwarantowanych dla mikro i małych instalacji OZE.

Analiza zwiera między innymi opis funkcjonujących w państwach UE systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w postaci feed-in tariff pod kątem wysokości wsparcia oraz kosztów wytwarzania energii w instalacjach OZE, a także szczegółowe porównanie obowiązujących w państwach UE stawek w odniesieniu do mikro i małych instalacji OZE . Autorzy opracowania przygotowali również informacje odnośnie średnich kosztów budowy w Polsce instalacji służących do wytwarzania energii z różnych mikro i małych źródeł OZE.

W efekcie analiz i wyznaczonych kosztów w w zakresie mocy typowych dla mikro- i małych instalacji, zaproponowano wysokości stałych taryf FiT dla małoskalowych OZE w Polsce i odniesiono je do wysokości taryf zaproponowanych w projekcie ustawy o OZE. W przeważającej większości przypadków autorzy opracowania proponują wyższe stawki niż w projekcie ustawy o OZE z dnia 26. lipca.

W wyniku rekomendacji średnia wysokość pierwszych taryf FiT na technologie uwzględnione w projekcie ustawy o OZE wzrasta o 37 proc., ale jak czytamy analizie
w efekcie promowane są nowe technologie o charakterze prosumenckim oraz dużymn potencjale spadku kosztow i wielorakich korzyściach zewnętrznych.


Autorzy dokumentu zwracają też uwagę, ze taryfy FiT zaproponowane w projekcie ustawy o OZE są niższe w stosunku do analogicznych taryf w innych krajach, w szczególności w wiodących w zakresie wsparcia instrumentem FiT małoskalowych instalacji OZE: Wielkiej Brytanii i Niemczech.

 

Nazwa technologii i moc

Stawka proponowana w ustawie
[zł/kWh]

Stawka rekomendowana w analizie IEO
[zł/kWh]

Małe elektrownie wiatrowe - do 50 kW

0,65

1,20

Małe elektrownie wiatrowe - do 200 kW

0,65

0,70

Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem do 10 kW

1,10

1,20

Systemy fotowoltaiczne wolnostojące do 100 kW

1,10

1,10

Mikro i małe biogazownie rolnicze do 50 kW 0,70 Mikro i małe biogazownie rolnicze do 50 kW

0,70

1,50

Mikro i małe biogazownie rolnicze 50-200 kW 0,65 Mikro i małe biogazownie rolnicze 50-200 kW

0,65

0,90

Małe elektrownie wodne do 75 kW 0,70 Małe elektrownie wodne do 75 kW

0,70

0,75

Mikro i małe jednostki kogeneracyjne na biopłyny do 50 kW

0,00

1,25


Źródło: www.cire.pl

  # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 3734
Odwiedziny ogółem: 1706344