Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Produkcja biopaliwa z olejów roślinnych jest możliwa
2012-08-22 09:59:22

Wytwórnia ekologicznego biopaliwa z olejów roślinnych do napędu silników Diesla zwłaszcza do napędu ciągników rolniczych stanowi część składową Mobilnego Zakładu tłoczenia oleju roślinnego i jego przeróbki na biopaliwo. Wytwórnia W-500M została opracowana w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu w Zespole Badań i Rozwoju Urządzeń do Pozyskiwania Energii Odnawialnej Prac Gospodarskich i Magazynowych. Jest produkowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o. PROMAR Poznań. Urządzenie umożliwia produkcję biopaliwa z olejów roślinnych m. in. z oleju: rzepakowego, gorczycy, lnianki, słonecznika, soi. Wyprodukowane biopaliwo może być wykorzystane do napędu ciągników rolniczych, pojazdów a także jako paliwo dla celów ogrzewczych. Od roku 1994 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu promuje technologię, która umożliwia produkcję biopaliw z olejów roślinnych. PIMR-Poznań ciągle doskonali technologie przeróbki olejów roślinnych na paliwo silnikowe.

W wyniku prowadzonych prac opracowano nową technologię przeróbki olejów roślinnych na paliwo silnikowe, która charakteryzuje się:

  • zwiększeniem stopnia przereagowania triglicerydów oleju roślinnego do estrów metylowych
  • zmniejszeniem ilości produktów ubocznych
  • polepszeniem jakości produktów końcowych


W wyniku zastosowania zmodyfikowanej technologii poprawiono jakość otrzymywanego paliwa spełniającego obecnie standardy normy EN 14214, szczególnie ze względu na zawartość mono-, di-, i triglicerydów. Technologia ta została zgłoszona do ochrony patentowej do Urzędu Patentowego RP dnia 2008.01.08 i uzyskała patent nr 209156 na wynalazek pt.: „Sposób otrzymywania paliwa odnawialnego”.

Charakterystyka techniczna wytwórni W-500M

  • wydajność – 500 litrów biopaliwa/1 cykl
  • zasilanie 3x380 V 50 Hz
  • moc silnika elektrycznego – 5,5 KW
  • moc zainstalowanych grzałek - 2 x 2000W
  • maksymalna pojemność zbiornika reaktora – 685 dm3
  • dokładność filtracji biopaliwa nominalna – 3 μm
  • masa - 440 kg

W wytwórni nowej generacji W-500M paliwa silnikowego z olejów roślinnych zastosowano nowoczesny system hydraulicznego mieszania reagentów oraz system precyzyjnego – kontrolowanego ich dozowania. Wytwórnia W-500M przystosowana została konstrukcyjnie do zamontowania na przyczepie lub skrzyni ładunkowej pojazdu stanowiąc podstawowy moduł mobilnego zakładu tłoczenia oleju roślinnego i jego przeróbki na biopaliwo.

Redakcja AgroNews

Źródło: AgroNews.com.pl# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4484
Odwiedziny ogółem: 1707094