Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
CZY GROŻĄ NAM OGRANICZENIA W DOSTAWIE PRĄDU ???
2012-08-02 08:29:18

             Według opinii specjalistów do spraw energii, Polska jest narażona na przerwy w dostawach prądu głównie w godzinach szczytowych (porannych i wieczornych). Black-out czyli przerwy w dostawie prądu mogą nastąpić już w roku 2015-2016, zaś utrata mocy będzie dotyczyła wielkości ok. 500 MW. Operator odpowiedzialny za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego wraz z Urzędem Regulacji Energetyki popierają idee ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Pamiętajmy jednak że ograniczenia zużycia energii elektrycznej nie są długoterminowym rozwiązaniem, gdyż z roku na rok potrzebujemy jej coraz więcej. 

            Polska jest postawiona przed trudnym wyborem sposobu pozyskania dodatkowej mocy w wysokości 500 MW.  Dodatkową moc możemy pozyskać poprzez dobrowolne samoograniczenie się przedsiębiorstw pobierających energię elektryczną oraz poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.  Istnieje również opinia, iż w przypadku braku racjonalnego rozwiązania moc w godzinach szczytowych zostanie po prostu nieuzupełniona. Pozyskanie dodatkowej mocy będzie się wiązało z finansami, dlatego tez wybór w głównej mierze będzie zależał od kosztów inwestycyjnych bądź naprawczych. Rozważając wszystkie wątpliwości należy się zastanowić czy w kolejnych latach taka sytuacja nie będzie miała ponownie miejsca? Jak długo przedsiębiorstwa będą zgadzały się na samoograniczenia w dostawie energii elektrycznej? Energii elektrycznej w naszym kraju jest coraz mniej, dlatego należy przede wszystkim rozważyć budowę instalacji energetycznej w oparciu o zasoby regionalne zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Warto rozważyć ten problemem również pod względem cen prądu w naszym kraju. Ceny energii elektrycznej w Polsce wynoszą około 13,5 euro za 100 kWh. Cena ta jest niższa niżeli średnia w UE. Biorąc pod uwagę jednak cenę energii uwzględniając siłę nabywczą Polska z wartością 23,5 euro znajduję się w czołówce państw UE (tab. 1.). Wyższą ceną charakteryzują się jedynie  Niemcy, Słowacja Węgry oraz Cypr. Jakie są przyczyny tak wysokiej ceny energii elektrycznej w Polsce? Według dyrektora Centrum Informacji Rynku Energetycznego powodem są duże koszty surowca, jakim jest węgiel, który jest wykorzystywany w większości zakładów wytwarzających energię. Ponadto dodatkowym czynnikiem jest zbyt wysoka liczba osób zatrudnionych w sektorze energetycznym oraz kwestie ochrony środowiska. Według specjalistów z zakresu energetyki prąd w Polsce będzie coraz droższy. Uwzględniając jedynie wzrost kosztów związanych z ograniczonymi prawami do emisji CO2, ceny energii elektrycznej w Polsce zrównają się z cenami energii na rynku niemieckim Czy przytoczone argumenty nie przemawiają za pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych?

                 W przypadku konieczności pozyskania dodatkowej mocy w wysokości 500 MW należałoby zwiększyć pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce o 23% w stosunku do roku 2010 r.

 

Tab. 1. Cena prądu w Polsce na tle Europy. Ceny energii liczonej nominalnie i z uwzględnieniem siły nabywczej [Eurostat].

 

 

Opracowała: Dorota Łabonarska# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4396
Odwiedziny ogółem: 1707006