Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
Konferencja
2012-07-10 11:24:03

 

„Wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego odmiany Bamar z przeznaczeniem na biomasę”  

     W dniach 2-3 lipca 2012 r. w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja „Wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego odmiany Bamar z przeznaczeniem na biomasę”. Organizatorami konferencji byli:  Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Celem konferencji było przede wszystkim omówienie alternatywnej grupy biomasy nieleśnej, w tym nowości - Perzu wydłużonego odmiany Bamar.

     W grudniu 2008 r. Unia Europejska przyjmując Pakiet klimatyczno – energetyczny zobowiązała kraje członkowskie Unii, w tym także Polskę do działań proekologicznych: zmniejszenia gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz zmniejszenia zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r. Obecnie produkcja energii opiera się w 90% na paliwach kopalnych (węgiel, ropa naftowa), które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Niestety przewiduje się, że po roku 2013 koszty energii w Polsce mogą wzrosnąć od 30 do 50% na skutek wprowadzenia podatku za emisję CO2. Rozwiązania problemu upatruje się w zwiększeniu udziału biomasy, jako alternatywnego źródła energii.

     Konferencja objęta była patronatem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Tadeusza Nalewajka. Wśród zaproszonych gości obecnych na konferencji byli: prof. dr hab. Ryszard Górecki, jak również przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich m.in. Krzysztof Mościcki, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej, Jolanta Marozas, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Andrzej Milkiewicz, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Ponadto w konferencji brali udział reprezentanci Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska i poszanowania energii oraz wykorzystujących w swojej działalności odnawialne źródła energii a także rolnicy z całej Polski. Konferencja była  niepowtarzalną okazją spotkania i wymiany doświadczeń a także nawiązania dialogu z członkami zespołu pracującymi nad adaptacją odmiany Bamar perzu wydłużonego do polskich warunków. Część merytoryczną konferencji prowadziła dr inż. Danuta Martyniak oraz dr hab. Grzegorz Żurek.

     Po południu uczestnicy spotkania  mogli skorzystać z możliwości zobaczenia plantacji nasiennej perzu wydłużonego Bamar będącej własnością Hodowli Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 23502
Odwiedziny ogółem: 1696680