Mapa strony
Ciekawe linki
Akutalności
STUDIUM WPŁYWU TURBIN WIATROWYCH NA ZDROWIE
2012-05-07 11:37:01

      Wiele krajów traktuje siłę wiatru jako źródło czystej energii, gdyż wiatr jest energią odnawialną; powstaje „lokalnie”, zapewnia niezależność energetyczną oraz nie emituje
dwutlenku węgla. Wykorzystanie energii wiatru na lądzie i na morzu nie się wiele korzyści. Ten raport skupia się wyłącznie na instalacjach lądowych i wszystkie uwagi są odniesione do tej technologii. Turbiny wiatrowe na lądzie mają obecnie moc w zakresie od 100 kW do 3 MW.

      Rozwój współczesnych turbin wiatrowych jest procesem ewolucyjnym, wprowadzającym optymalizację na wielu poziomach. W raporcie zawarto wyniki pomiarów akustycznych i sejsmicznych hałasu i wibracji z turbin wiatrowych w porównania z wynikami studiów epidemiologicznych i skargami złożonymi w związku z pracą turbin wiatrowych. Przedstawiono w nim również szczegółowe opisy i równania pozwalające na głębsze zrozumienie energii wiatrowej, budowy turbin, aerodynamiki turbin, instalowania, produkcji energii, migotania cieni, miotania lodu, hałasu turbiny wiatrowej, rozchodzenia się hałasu, infradźwięków oraz porównania turbin sterowanych regulacją kąta lub „przeciągnięciem”.


       Obszerne badanie literatury doprowadziło do ustalenia studiów poświęconych reakcjom ludzi na turbiny, jak również reakcjom społecznym i indywidualnym na trzy główne cechy charakterystyczne działania turbin wiatrowych: hałas, wibracje i migotanie. Szczególny nacisk przy tworzeniu rzezcowego raportu położono na zbadanie biologicznego prawdopodobieństwa lub podstaw dla skutków zdrowotnych wywoływanych przez turbiny (hałas, wibracje, migotanie). Oprócz tradycyjnych form publikacji naukowych przeanalizowano z dużą uwagą również inne materiały dotyczące potencjalnego wpływu na zdrowie, łącznie z informacjami odnoszącymi się do „Syndromu Turbin Wiatrowych” oraz sprawdził, czy istnieją jego naukowe podstawy. Ludzie mieszkających w pobliżu turbin najczęściej skarżą się na zakłócenia snu, dlatego Panel przeprowadził wnikliwe badanie zależności pomiędzy hałasem, wibracjami i niedogodnościami a zaburzeniami snu przez hałas, oraz potencjalnymi skutkami wynikającymi z bezsenności.

      Przy postawieniu tezy za najważniejsze uznano badania przeprowadzone na ludziach . Były to badania epidemiologiczne powiązane z oddziaływaniem turbin wiatrowych, oraz – w zdefiniowanych przypadkach konkretnego narażenia na oddziaływanie turbin – dane doświadczalne. Badania nad zwierzętami okazały się równie pomocne w badaniu biologicznego prawdopodobieństwa i w zrozumieniu potencjalnych mechanizmów biologicznych różnych oddziaływań, a także w dostarczaniu informacji o możliwych skutkach zdrowotnych w przypadkach, gdy doświadczenia na ludziach są nieetyczne lub praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia.

       Departament Ochrony Środowiska Stanu Massachusetts (MassDEP), we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego Stanu Massachusetts (MDPH), powołały panel niezależnych specjalistów, którego celem było zidentyfikowanie wszelkich udokumentowanych lub potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, mających potencjalny związek z wystawieniem na oddziaływanie turbin wiatrowych oraz wywołanie opartej o naukowe podstawy dyskusji o turbinach wiatrowych i ludzkim zdrowiu, którego pełna wersja znajduje sie w poniższym linku.

 

 

Źródło: oze.warmiamazury.net# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 4438
Odwiedziny ogółem: 1707048