Mapa strony
Ciekawe linki
Pod okiem ministra powstaną Autonomiczne Regiony Energetyczne
2012-02-23 10:19:23

- Odnawialne źródła energii nie mogą być traktowane jedynie jako modne hasło. Do ich rozpowszechniania niezbędne są szeroko zakrojone działania oraz dobre prawo, które ułatwi inwestowanie w OZE – przekonywał Marek Sawicki, minister rolnictwa, podczas pierwszego w tym roku spotkania członków zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Zdaniem ministra Sawickiego energetyka odnawialna nie może być ignorowana, szczególnie, że mogłaby pomóc w rozwiązaniu problemu zwiększającego się bezrobocia, również na obszarach wiejskich. Dlatego szef resortu rolnictwa poprosił zespół o priorytetowe traktowanie prac nad przygotowaniem konkursu dla samowystarczalnej energetycznie gminy i gospodarstwa. - Chcemy, aby konkurs wyłonił gminy, grupy producentów rolnych oraz indywidualne gospodarstwa, które mogą stanowić modelowe przykłady wykorzystania lokalnie dostępnych surowców do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – wyjaśniał Marek Sawicki. Wyróżnieni zostaną ci, którzy podejmują działania zwiększające swoje bezpieczeństwo energetyczne poprzez uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw energii oraz ograniczają emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i upowszechniają wiedzę w tym zakresie. Minister Sawicki poprosił także członków zespołu o przygotowanie poszerzonej koncepcji Autonomicznych Regionów Energetycznych i oszacowanie nakładów, które przyspieszą rozwój OZE na obszarach wiejskich.

Podczas spotkania zespół ekspertów zwrócił uwagę także na to, że polityka energetyczna kraju nadal zmierza w kierunku wspierania wielkich bloków energetycznych oraz technologii współspalania, które nie przynoszą efektów środowiskowych i wymagają dostaw dużych ilości biomasy transportowanych ze sporych odległości. Dlatego – zdaniem prof. Janusza Gołaszewskiego, przewodniczącego zespołu – to dobrze jego członkowie wzięli udział w konsultacjach nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, którą przygotowuje Ministerstwo Gospodarki.

Źródło:agroenergetyka# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 13224
Odwiedziny ogółem: 1740829