Mapa strony
Ciekawe linki

Bioenergia

Biomasa

"Biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu" [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r.].
    Biomasa stosowana jest do produkcji ciepła oraz do wytwarzania energii elektrycznej.
    Najbardziej popularnymi roślinami energetycznymi w Polsce są:
  • zboża (Poaceae)
  • wierzba energetyczna (Salix viminalis)
  • topola (Populus)
  • ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita)
  • miskantus (Miscanthus)
  • topinambur (Helianthus tuberosus)

 Biogaz

Jest to gaz pozyskiwany z biomasy w wyniku fermentacji beztlenowej, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie do związków prostych. Efektywność fermentacji zależy od składu substancji poddanej fermentacji oraz temperatury.

Surowcem do produkcji biogazu mogą być prawie wszystkie organiczne odpady produkcji rolniczej. Szczególnie przydatne ze względu na skład są odchody zwierzęce w postaci gnojowicy lub obornika.

Biogaz stanowi mieszankę gazów, przede wszystkim metanu (50-75%) i dwutlenku węgla (25-45%) oraz małych ilości innych gazów, m.in. azotu, siarkowodoru, wodoru i tlenu. Jego skład zależy przede wszystkim od rodzaju substratu oraz rodzaju wykorzystywanej technologii, a wartość opałowa mieści się w zakresie 18-24 MJ/m3 [biogasplant.pl].

W czasie spalania 1 m3 metanu powstaje około 1,6 kg wody w postaci pary. Do spalenia 1 m3 metanu potrzeba około 10 m3 powietrza [bioenergia.eco.pl].
 

 # #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 9136
Odwiedziny ogółem: 1349027