Mapa strony
Ciekawe linki

 Energia geotermalna

 Energia geotermalna jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Wykorzystuje ciepło wewnętrzne Ziemi ogrzewając wody podziemne, które znajdując ujście wydostają się na powierzchnie globu jako ciepła woda lub jako para wodna (uzależnione jest to od bliskości kontaktu z magmą). Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Aby można było uważać wody podziemne za odnawialne źródło energii muszą być spełnione odpowiednie warunki użytkowania wód, tzn. woda po oddaniu ciepła musi być zatłaczana z powrotem, a tempo wydobycia i obniżania temperatury zbiornika nie powinno przekraczać szybkości ponownego ogrzania się wody we wnętrzu ziemi. Taki warunek spełniony jest wyłącznie w przypadku wód o wysokiej temperaturze.
 
 Wyróżnia się dwa rodzaje źródeł, niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe. Źródła niskotemperaturowe mogą być wykorzystane do podgrzewania cwu –ciepłej wody użytkowej bądź także przez zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania całych budynków. Źródła o wyższych temperaturach (wysokotemperaturowe – gejzery z parą wodną) za pośrednictwem specjalnych instalacji mogą posłużyć do produkcji energii elektrycznej. Przodownikiem w wykorzystaniu źródeł geotermalnych jest Islandia.# #
copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 9161
Odwiedziny ogółem: 1349052