Mapa strony
Ciekawe linki

FINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

           Finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii  oparte jest na dwóch głównych  strumieniach wsparcia. Na poziomie krajowym są to środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Drugie silne źródło dotacji stanowią środki europejskie: fundusze strukturalne dostępne m.in. poprzez „Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury” czy też „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” oraz środki ze specjalnych programów opracowanych przez Komisję Europejską w tym m.in. „Inteligentna Energia – Program dla Europy” czy też „7 Program Ramowy”. Jednak większość z tych form wsparcia dotyczy dużych inwestycji i jest skierowana do samorządów lub dużych przedsiębiorców. W obecnej sytuacji brakuje środków finansowych, które wspomagałyby małe inwestycje w OZE, inwestycje które podejmowane byłyby na potrzeby własne przez osoby fizyczne.

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 12639
Odwiedziny ogółem: 1740244