Mapa strony
Ciekawe linki

UNIWERSYTET OZE W EŁKU

 

W dniach 22 - 24 maja 2012 r. pracownicy Warmińsko - Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. przeprowadzili cykl szkoleń w ramach projektu "Uniwersytet OZE" realizowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, projekt dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pierwszego dnia (22 maja) odbyły się szkolenia skierowane do nauczycieli Szkół Podstawowych oraz opiekunów Przedszkoli, których placówki potwierdziły chęć udziału w projekcie. W kolejnych dniach (23,24 maja) odbyły się szkolenia dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli. Łącznie w ciągu 3 dni w zajęciach udział wzięło 20 pedagogów, 90 przedszkolaków oraz 90 uczniów SP.

Szkolenia miały na celu przekonanie wszystkich, że energetyka odnawialna jest świetną alternatywą dla tej konwencjonalnej, ponieważ pozwala pogodzić rozwój cywilizacyjny z ochroną środowiska naturalnego.

 

UNIWERSYTET  DZIECI - WARSZTATY

 W dniach 11,18, 25.02.2012 r. na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie pracownicy WMAE Sp. z o.o. przeprowadzili warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii pod hasłem "Czy słońce może naładować telefon?". Warsztaty przeznaczone były dla dzieci w wieku od 10 do 11 lat w ramach zajęć organizowanych przez Uniwersytet Dzieci.

Postęp technologiczny sprawia, że otaczamy się coraz większą ilością różnych przedmiotów i urządzeń, które ułatwiają nam życie, przede wszystkim wykonywanie codziennych obowiązków. jednocześnie jednak zużywają one coraz więcej energii. Zasoby węgla czy ropy naftowej są ograniczone, eksperci twierdzą, że wystarczy ich na ok. 50-100 lat, dlatego też warto zadać sobie pytanie: co będzie później? Stoimy przed wyborem rezygnacji z wygodnego życia lub poszukiwania nowych sposobów produkcji energii elekrycznej.

czy odnawialne źródła energii są dla nas szansą? Czy faktycznie woda, słońce i wiatr to nasza nadzieja w rozwiązaniu problemów z dostawami prądu w przyszłości? Jak to się dzieje, że mamy w gniazdku prąd z wiatru? jak to możliwe, że promienie słoneczne odbite od specjalnej płytki zasilają nasze telefony i mp3?

Po zajęciach dzieci nie miały już wątpliwości, że słoma czy drewno mogą ogrzać tak samo dobrze, jak węgiel, a obornik i gnojowica to - ciągle nieodkryte - doskonałe źródła energii.

 

SEMINARIUM
„EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY ASPEKT
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ”

Olsztyn – 21 września 2010 r.
Giżycko – 22 września 2010 r.

     Zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską pakietem „3x20” udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w naszym kraju powinien wzrosnąć do 15% w 2020 r. Aby osiągnąć ten cel niezwykle ważne jest wypracowanie odpowiedniej polityki energetycznej kraju. Akty prawne i inne dokumenty dotyczące polityki i bezpieczeństwa energetycznego powinny być spójne zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Koniecznym jest więc, aby każda gmina posiadała własny plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

     W związku z tym, iż w naszym województwie ok. 70% gmin nie posiada tego typu dokumentu, a te które istnieją wymagają aktualizacji lub kontynuacji, istnieje konieczność wykształcenia i przygotowania pracowników urzędów gminnych do tworzenia planów energetycznych. 

     Wychodząc naprzeciw tej konieczności Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. organizuje bezpłatne jednodniowe seminaria dla osób zajmujących się problemem bezpieczeństwa energetycznego w gminach.

     Na szkolenia zapraszamy 1 lub 2 pracowników z każdej z gminy oraz z każdego powiatu województwa warmińsko – mazurskiego.

Szkolenia odbędą się:
• 21 września 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, sala 420

• 22 września 2010 r. o godz. 10:00 w Internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy ul. Smętka 7 (świetlica).

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września 2010 r. pod adresem:

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o.
Ul. Kopernika 46 a
10-513 Olsztyn
lub drogą mailową pod adresem:
sekretariat@wmae.pl

W zgłoszeniu należy podać dane personalne osób wydelegowanych, zajmowane stanowisko oraz dane urzędu.

 

 

 

Zielone lekcje w szkołach

                                                                                                                                  


       16 sierpnia 2010 r. Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Zielone lekcje – zajęcia edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej i możliwości wykorzystania OZE dla uczniów szkół podstawowych”. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp.z o.o. Dofinansowanie projektu wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

       Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym w obszarze ochrony środowiska, podejmującym szczegółowo kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Projekt skierowany jest do uczniów klas 6 i 5 szkół podstawowych. Celem prowadzonych zajęć będzie przekazanie uczniom podstawowych zasad oszczędzania energii we własnym domu i w szkole, a tym samym nauka prawidłowych nawyków związanych z oszczędzaniem energii we własnym otoczeniu. Edukacja dzieci przyczyni się w sposób pośredni do propagowania idei zielonej energii oraz zwiększania świadomości społeczne w tym temacie, również wśród dorosłych (rodziców).

       Szkoły podstawowe, szczególnie z powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego i lidzbarskiego, zainteresowane przeprowadzeniem takich lekcji u siebie, zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w projekcie bezpośrednio do Agencji. Terminy przeprowadzanych zajęć zostaną wcześniej ustalone indywidualnie z każdą szkołą. Projekt zakłada realizację „zielonych lekcji” w 10 placówkach.  Pierwsze zajęcia zostaną poprowadzone w drugiej połowie października.

Kontakt:   Marta Cygan
                Specjalista ds. rozwoju regionalnego
                Tel. (089) 521-59-74, fax: (089) 521-59-71
                e-mail:
m.cygan@wmae.pl

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 18627
Odwiedziny ogółem: 1746214