Mapa strony
Ciekawe linki

     Dnia 22 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu osobowego oraz Regulaminu Komitetu Programowego, tym samym ustanawiając Komitet Programowy działający przy Zarządzie Spółki. 

     Do zakresu działania Komitetu należy doradztwo i opiniowanie spraw na potrzeby Zarządu w zakresie realizacji celów Spółki, a w szczególności w zakresie rocznego programu działania Agencji oraz planów wieloletnich. 

W skład Komitetu wchodzą osoby wskazane przez Zarząd Spółki:

1) prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - przedstawiciel uczelni wyższych;

2) Jan Leonowicz – Wójt Gminy Łukta - przedstawiciel samorządu;

3) Jarosław Barczuk – przedsiębiorca: „Orneta Energia” Zakład Mechaniczny - przedstawiciel sektora biznesowego;

4) dr hab. Mariusz Stolarski – pracownik Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - ekspert techniczny w dziedzinie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki energetycznej i finansowania tych dziedzin;

5) Jerzy Mićko – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa - ekspert techniczny w dziedzinie energii odnawialnej, efektywności energetycznej, gospodarki energetycznej i finansowania tych dziedzin.

     Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Programowego odbyło się dnia 9 lipca 2010 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie.

     Na posiedzeniu tym Członkowie Komitetu wybrali ze swojego grona Przewodniczącego, którym został Pan prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki.

     Komitet Programowy WMAE Sp. z o.o. będzie spotykał się na posiedzeniach od 2 do 4 razy w roku.

Kolejne posiedzenie planowane jest na październik br.

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 22168
Odwiedziny ogółem: 1749705