Mapa strony
Ciekawe linki

Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna spółka z o.o., funkcjonująca jako instytucja „non - profit” została utworzona na podstawie umowy zawartej 22 maja 2009 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) z siedzibą w Brukseli, a Województwem Warmińsko - Mazurskim, w ramach programu „Inteligent Energy  Europe”.  

W drodze uchwały Nr XXXIII/641/09 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 września 2009 r.  został powołany nowy organ w postaci spółki prawa handlowego pod firmą „Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z §1 uchwały wyrażono zgodę na przystąpienie Województwa Warmińsko - Mazurskiego do nowo utworzonego podmiotu i wniesienia udziałów. Zgodnie z §2 w/w uchwały Województwo Warmińsko - Mazurskie stało się udziałowcem większościowym Spółki.

W dniu 30 listopada 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie podpisana została umowa w formie aktu notarialnego, między jedenastoma udziałowcami, powołująca do życia podmiot Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna rozpoczęła swą działalność 1 marca 2010 r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 003 000 złotych (słownie: jeden milion trzy tysiące  złotych).

copyright © WMAE
All rigths reserved

Projekt i realizacja  Artneo
Odwiedziny w tym miesiącu: 19422
Odwiedziny ogółem: 1746995